ŠTÍT a jeho tvary

  

V galerii představuji své původní počítačově upravené kresby štítů, které jsem se snažil oživit a graficky zpracovat do přitažlivé prezentace. Kresby pro tehdejší semináře byly vytvořené na průhledných foliích, které  bylo možné promítat diaprojektory na stěnu či plátno, což dnes v době moderních technologií už představuje pravěkou minulost.

 

základní stručné informace:

-z hlediska erbu - nejpodstatnější  část, která se ale nikdy nepopisuje (neblasonuje -v heraldické terminologii)

-tvary štítů se historicky vyvíjely: od jednodušších ke komplikovanějším

-kreslíř tvořil tvar-ale při respektování odpovídajícího slohu nebo lokality

                      v závislosti na tom se ŠTÍTY dělí:  

                                               a) podle vývoje

                                               b) podle původu - území, kde se užívaly (nicméně tvary nemusí být plně vázané na teritorium)

-některé štíty vlastnily ženy -  odlišovaly se speciálním tvarem (routové, ale v Belgii, severní Francii - oválné )

                     

NĚKTERÉ TYPY PODLE VÝVOJE 
1 ROMÁNSKÝ zvaný NORMANSKÝ: podlouhlý, nahoře zaoblený, dole zahrocený, do 13. století
2 GOTICKÝ: časnější, trojhrotý ze stran konický, 13.-14. století
3 GOTICKÝ: pozdější, polovina 14. století
4 KOLČÍ: různých tvarů, poravý okraj - otvor pro kopí, 14.-16. století
5 RENESANČNÍ: okraje různě vykrojené, jen ozdoba, 16.-17. století
6 BAROKOVÝ: různé tvary, od 17. století
7 BAROKOVÝ - KARTUŠ 
 
    PODLE PŮVODU
1 ŠPANĚLSKÝ
2 ROUTOVÝ (dámský)
3 (NOVO)FRANCOUZSKÝ, klasicistní
4 ANGLICKÝ
5 ANGLICKÝ, empírový
6 KARTUŠ, italský barokní
7 POLSKÝ, v podstatě souměrný kolčí štít
8 JUGOSLÁVSKÝ, v podstatě kolčí štít
 
 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie: PODLE VÝVOJE

Fotogalerie: PODLE PŮVODU

Kontakt

Josef ZÁLABSKÝ RETRO-ART

tom.canty@seznam.cz

Pardubice

Vyhledávání

HELMA ( helm, přílbice, přilba)

 -nezbytná základní součást kompletního erbu
 -v české lokalitě spíše odpovídá období vzniku erbu
Grafická úprava typů přileb opět vychází z mých původních kreseb.

Fotogalerie: TYPY HELMY

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode