HERALDICKÉ FIGURY 

 

V kapitole o výše zmíněných atributech heraldiky jen ve zkratce píši, co si myslím, že by mohlo být dobré vědět o tomto tématu pro pochopení erbů, které jsem kdysi maloval a tady je v trochu renovované verzi prezentuji. Nicméně i tady se omlouvám za možné nepřesnosti, případně už informace, které dnes nemusí platit. 

2 TYPY: a) HEROLDSKÉ - geometrické rozdělení štítu

            b) OBECNÉ - figurativní kresby různých typů

Při popisu figur se používá specifická terminologie.

 

Pro řazení jsou to výrazy: svisle/vodorovně

                                         kosmo/šikmo

                                         křížem/zkříženě   

                                         v trojhranu/v obráceném trojhranu

                                         klínovitě

                                         vidlicovitě/obráceně vidlicovitě

Figury mohou: být přivrácené nebo odvrácené

                         růst (z poloviny)

                         vyrážet (z jedné třetiny)

                         vyskakovat (ze dvou třetin)

                         se ohlížet (hlava doleva)

                         být ve skoku (dravá zvěř)

                         kráčet (zvednutá pravá přední)

                         stát (všechny nohy na zemi)

                         se překrývat (např. tzv. bastardský pruh)

 

Součástí obecných figur bývá tzv.zbrojjazyk, drápy, kopyta, rohy, hřeben, zobák, lalok nebo třeba pazoury…

Tyto figury vyplňují plochu štítu a alespoň na 2 stranách se nedotýkají okrajů. Hledí většinou k pravé straně.                                      

 

OBECNÉ FIGURY

Myslím, že je logické představit nejdříve nám blízké:

 

1  LEV a ORLICE

-považovány za nejčestnější (určené tedy především pro krále, císaře -vládce)

-reprezentovaly odvahu, sílu a statečnost

-vystupovaly v roli štítonošů

LEV u nás na 1. místě, často s korunou

-hledí doprava, na více štítech do středu, na praporech k žerdi

-popis: sříbrný lev ve skoku se zlatou zbrojí na červeném poli

 

Zajímavé střípky z historie

-není přímo doložené, že hrál erbovní roli už za Vladislava II. (1158)

-nástupci střídali lva s orlicí

-za Přemysla Otakara I. prý důsledné užití lva (Zlatá bula sicilská 1212)

ORLICE: znak Přemyslovců (nikoliv tzv. svatováclavská, jak se snažili propagovat Němci za protektorátu v letech 1938-45)

MORAVSKÁ ORLICE 7.12. 1462, schválení od císaře, zlato-červená šachovnice-nicméně nebylo potvrzeno českým králem, takže neplatná úprava…

-při zásadních politických a státoprávních změnách v 16. století za Habsburků byl LEV NA PRSOU ORLICE

-v roce 1547 císař Ferdinand dal razit GROŠE SE LVEM ZA MŘÍŽEMI, a to vzbudilo takový odpor, že ražbu nakonec zrušil

-v letácích a novinách se často objevoval SOUBOJ LVA A ORLA (na praporech revolučních gard v roce 1848 byl projevem politického zápasu)

 

-30.3.1920 zákonnou úpravou vznikly 

3 STÁTNÍ ZNAKY: malý, střední (pro ministerstva a úřady-ve středu se státním znakem, okolo s územními celky z nichž stat vznikl: Slovensko, Podkarpatsko, Morava, Slezsko, Těšínsko, Opavsko a Ratibořsko)

                           a velký (pro parlament a prezidentskou standartu se štítonoši stojícími na lipových listech a na zlaté stuze s heslem: Pravda vítězí)

-17.11.1960 kodifikován nový znak pro bývalé SOCIALISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO: 

červený štít ve tvaru husitské pavézy s pěticípou hvězdou v horní části jako zdůraznění tehdejšího tzv. internacionalismu, pod ní lev vpravo hledící, stříbrný se zlatou zbrojí nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy - tedy ZNAK SLOVENSKA: modrá hora o 3 vrcholech, v červeném poli stříbrný dvouramenný kříž stojící na středním vrcholku hory (zpočátku užito u Matice slovenské)

 

2 DALŠÍ OBECNÉ FIGURY

NADPŘIROZENÉ

a) křest’anské: Kristus (na kříži)

                         svatý Václav (v knížecím oděvu)

                         svatý Jiří (zabíjí draka)

                         svatý Vavřinec (s roštem)

                         svatý Michal (Archanděl s ohnivým mečem)

                         hlava sv. Jana Křtitele (např. Teplice v Čechách)

                         anděl…

b) antické:        Minerva (v brnění)

                         Neptun (s třízubcem)

                         Aeskulapova hůl s hadem…

c) obludy

    a nestvůry:   jednorožec

                         drak (ještěr s netopýřími křídly)

                         sfinx (žena se lvím tělem)

                         mořská panna

                         bazilišek (drak s kohoutí hlavou)

                         mantichora (s lidskou hlavou, lvím tělem a ocasem s ostnem na konci)

PŘIROZENÉ

a) člověk: celá postava (nahý, oblečený, ozbrojený, Turek, panna, královna, mouřenín…)

                  hlava, trup, noha, srdce (probodené – augustiniáni)

b) zvířata: levhart (jako lev ve skoku – hledí kupředu)

                   lvice (stojí na třech nohách – hledí stranou)

                   tygr (hladká oháňka – hledí stranou)

                  zubr (rod Pernštejnů)

                  medvěd (Jeseník, Beroun)

                  jelen (Rychnov, Semily)

                  labut’ (páni ze Švamberka)…

U tohoto erbu uvádím odkaz na konkrétní heraldické stránky, kde je možné se dočíst zajímavé informace.https://www.heraldika-terminologie.cz/mapa-citov-174 

Kozel Kozlíka z Pedačiny

patří mezi tzv. mluvíci erby, kdy bud’ figura nebo bar

va vypovídá o svém majiteli.

 

Kontakt

Josef ZÁLABSKÝ RETRO-ART

tom.canty@seznam.cz

Pardubice

Vyhledávání

V následující galerii uvádím některé erby, které jsem tehdy kreslil s tematikou lva a orlice. Naní v tom žádný jiný záměr než ilustrování mého vyprávění s pomocí mých dostupných kreseb. Takže se prolínají různé typy zobrazení štítů a figur přes století. 

Fotogalerie: LEV A ORLICE

Další nepřeberné množství obecných heraldických figur jen ukazuje na krásu a pestrost této pomocné historické vědy. V další galerii nechci přímo ilustrovat uvedený text. Jen představit některé zajímavé příklady, které jsem nakreslil. Kdysi mi hodně posloužila skvělá publikace z roku 1969 od Johna Vinycomba: Fictitious and Symbolic Creatures in Art (with special reference to their use) in British Heraldry. Nedělám si ani nárok na systematický přehled dané problematiky. Jen letmý pohled na dané téma.

Fotogalerie: nadpřirozené figury

PŘIROZENÉ

c) rostliny: granátové jablko (na stopce, puklé s jádry)

                 lekno

                 trojlist

                 růže

                 lilie

                 ostrve…

NEŽIVOTNÉ, UMĚLÉ 

slunce, měsíc, hvězda, blesk…meč, dýka, šíp, zavinutá střela (odřivous)…

Fotogalerie: PŘIROZENÉ FIGURY

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode